YAYGIN VE NADİR GÖRÜLEN YAN ETKİLER
Tedavi bölgesinde aşağıdaki yan etkiler tedavi sırasında ve sonrasında görülebilmektedir.
Söz konusu yan etkiler genellikle birkaç gün ya da bir hafta içinde geçer.
Tedavi Sırasında:

Tedavi uygulanan yerde çekme, hafif bir sıkışma hissi olabilir.

İşlemin başlarında soğuk, karıncalanma, batma ve sızı hissedilmesi normaldir.

Ancak tedavi edilen bölge uyuştukça işlem daha konforlu bir hâl alır.

Tedaviden Hemen Sonra:

İşlem yapılan bölgede kızarıklık ve sertlik.

Tedavi bölgesinin kenarlarında geçici bir beyazlaşma ve/veya hafif bir kızarıklık.

Karıncalanma ve batma hissi .

Aşağıdaki durumlarda bölgesel dondurma işlemi dikkatle uygulanmalı ya da hiç uygulanmamalıdır.
  • Soğuğa karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda
  • Diyabete bağlı nöropatide
  • Açık ya da enfekte yaralarda
  • Kanama bozuklukları olan ya da kan inceltici ilaç kullanan hastalarda
  • Uygulama yapılacak bölgede yakın zaman önce yapılmış cerrahi bir müdahale ya da skar dokusu olanlarda
  • Tedavi yerinde fıtık problemi olan hastalarda