ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca, MUSTAFA KARATAŞ SAĞLIK VE ÖZEL POLİKLİNİK HİZMETLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra kısaca ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ olarak anılacaktır.) sahipliğinde ve mesul müdür DR. MUSTAFA KARATAŞ sorumluluğunda faaliyet gösteren ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’ne başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması MUSTAFA KARATAŞ SAĞLIK VE ÖZEL POLİKLİNİK HİZMETLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.

sahipliğindeki ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’nin öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından alınmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Halaskargazi Mah. Vali Konağı Cad. no:73/6 ŞİŞLİ/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermekte olan ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ. sahipliğinde ve mesul müdür DR. MUSTAFA KARATAŞ sorumluluğunda bulunan ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından işlenecektir. 0609036309700014 Mersis No’lu MUSTAFA KARATAŞ SAĞLIK VE ÖZEL POLİKLİNİK HİZMETLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ., KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” olarak kabul edilmektedir.

ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ bünyesinde KVKK kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Süreci, uygulama sorumluluğu Veri Sorumlusuna ait olmak kaydıyla, Uzman Hukuk Bürosunun danışmanlığı ve rehberliğinde gerçekleştirilmiştir. 

 

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından işlenecektir.

1-KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, kimlik bilgileriniz, pasaport bilgileriniz, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.

2-İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah/iş yeri), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz.

3-SAĞLIK BİLGİLERİNİZ: Kan grubunuz, görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz , alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, reçete bilgileriniz, vücut analiz ve ölçümleme bilgileriniz, cilt analiz bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve uygulamalar için gerekli diğer sağlık verileriniz. 

4-FOTOĞRAF/VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ İLE SES VERİLERİNİZ: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf ve/veya videolarda yer alan görüntü ve ses kayıt verileriniz ile iş yeri güvenliğini temin amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntü verileriniz.

5-MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

 

Kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, medikal uygulamalar ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi  kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama, tercüman hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurabilmek, sunulan tıbbi hizmetler  hakkında 3. Kişileri bilgilendirebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, iş yeri güvenliğini sağlayabilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek  amaçlarıyla, KVKK ‘a uygun olarak, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ  tarafından işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ  tarafından KVKK kapsamında işlenecektir:

 • Kimlik Verileriniz; muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütülebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.
 • İletişim Bilgileriniz; tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirmek, randevu süreçlerini yönetmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri tanıtmak, bilgilendirmek, duyurmak ve özel günlerde tebrik ve kutlama amacıyla işlenebilecektir.
 • Sağlık Bilgileriniz; tıbbi tedavilerinizi ve medikal estetik uygulamalarınızı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek, tedavi sürecinizde gerekli görüldüğü takdirde bir başka uzman hekimden konsültasyon alabilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri süresi dahilinde muhafaza edebilmek, yürürlükteki Sağlık Hukuku ve Sağlık Turizmi Mevzuatları kapsamında yer alan yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.
 • Fotoğraf, Video ve Ses Kayıt Bilgileriniz; ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından tedavi sürecini gözlemleyerek yönetebilmek, iş yeri güvenliğini temin etmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla, tarafınıza uygulanan tıbbi işlem hakkında 3. Kişileri bilgilendirmek, tıbbi tanıtım yapmak amacıyla işlenebilecektir.
 • Mali Verileriniz; ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edebilmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde ücret iadesi amacıyla işlenecektir.
 • Transfer ve Konaklama Bilgileriniz; sağlık turizmi çerçevesinde gelen yabancı hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tıbbi tedavinizin gerçekleştirilebilmesi ve tedavinize ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, tıbbi tedavinizde hizmet verecek olan ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’ne yüklenen yasal yükümlülükler gereği gibi yerine getirilemeyecek ve tedaviniz ve/veya iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülemeyecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

 

Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’nin sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

 • Muayene ve tedavi amacıyla ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’ne gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sağlık raporlarınız ve sağlık verilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla, 
 • ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’nin uygulayacağı tedaviye ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,
 • ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’ne ait kurumsal web sitesi www.coolclinic.com üzerinden ve mesul müdürü DR.MUSTAFA KARATAŞ’a ait kurumsal web sitesi  www.coolclinic.com.tr üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,
 • ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’ nin mesul müdürü DR. MUSTAFA KARATAŞ ’a ait kurumsal e-posta adresine (info@drmustafakaratas.com) göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla, 
 • ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’ nde tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında kayıt altına alınan fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,
 • Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook v.s.) kullanarak ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’ ne ve/veya DR. MUSTAFA KARATAŞ ’a gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla,
 • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’ne ve/veya Dr. MUSTAFA KARATAŞ ’a ait profil hesaplarına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,
 • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesapları (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin,google vs.) üzerinden DR. MUSTAFA KARATAŞ ’ın ve/veya ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’nin yaptığı tanıtım ve reklamlarda yer alan “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz vasıtasıyla,
 • ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ bünyesinde mevcut kablosuz internet ağına (wi-fi) misafir kullanıcı olarak katılmak istemeniz durumunda, mevzuatlar gereği alınan teknik tedbirler kapsamında kullanılmakta olan log-kayıt cihazları (firewall) vasıtasıyla,  
 • ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’ nin meşru menfaati kapsamında iş yeri güvenliğinin temini amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan, ses kayıt özelliği olmayan, güvenlik kameraları vasıtasıyla,

toplanacak ve muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri boyunca ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK uyarınca işlenecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI,YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel Verileriniz, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’nin yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte, fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız alınmak şartıyla işlenebilecektir.

 

 

AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASININ GEREKTİĞİ DURUMLAR

 

KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir;

 • ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya e-posta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır. 
 • Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında tedavinin gelişimini gözlemlemek amacıyla alınan fotoğraf ve/ veya video kayıtlarınızın ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’ne ve/veya Dr. MUSTAFA KARATAŞ ’a ait sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
 • Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde AÇIK RIZANIZ ALINMIŞ SAYILACAKTIR;
  • Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram /facebook vs.) kullanarak, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’ne ve/veya DR. MUSTAFA KARATAŞ ’a yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilerek uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesine, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesine ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamaların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rıza vermiş sayılırsınız.
  • Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’nin iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesine ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcılarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rıza vermiş sayılırsınız.
  • ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’nin ve/veya Dr. MUSTAFA KARATAŞ’ın , sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’ne aktarılacak ve ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından, okumakta olduğunuz kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’ne ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini kabul etmiş, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’nin tarafınıza ulaşmasına, sizinle iletişime geçmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.
  • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’ne ve/veya DR. MUSTAFA KARATAŞ ’a ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ‘nin, verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesine ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.

 

AÇIK RIZA BEYANI ARANMAKSIZIN VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR:

 

KVKK madde 6/3 uyarınca;

 • Muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından, Özel Nitelikli Kişisel Veri sayılan Sağlık Verileriniz, açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

KVKK madde 5/2/c uyarınca; 

 • Tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir. 

KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden;

 • Hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.  

KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın Kişisel Verileriniz işlenecektir;

 • Hasta dosyası oluşturulması. 
 • İlgili mevzuatı gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi.
 • Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edilmesi.
 • Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.
 • Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
 • Sağlık Turizmi Mevzuatı gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
 • Veri güvenliğinizin sağlanması.
 • Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.
 • İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

 

6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine ve uygun olmak suretiyle, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirmesi, gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, Sağlık Turizmi mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık turisti hastaların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerinin planlanması, hastalar ile iletişim kurulması, kontrol randevu süreçlerinin yönetilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik ve ticari güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sunulan tıbbi hizmetlerin tanıtılması ve 3. kişilerin tıbbi açıdan bilgilendirilmesi amaçlarıyla, amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde, gerekli Gizlilik Sözleşmeleri imzalanarak ve tüm idari ve teknik güvenlik tedbirleri sağlanmak suretiyle hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişi ve kurumlara aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. Bu kapsamda, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından işlenen Kişisel Verileriniz; 

 • Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere,
 • Sigortalı Çalışanlarına,
 • Tedarikçilerine,
  • Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri
  • Hukuk Danışmanı
  • Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları
  • “Klinik Yönetimi Yazılım” Hizmeti Sağlayıcısı
  • Web/Tanıtım Danışmanı
  • Tercümanlar
  • IT Danışmanı
  • Turizm Acentaları
 • Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, 
 • Yargı Makamlarına aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ

 

Kişisel Verileriniz, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından, yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret, vergi ve sağlık mevzuatı ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıda gösterilen tabloda Kişisel Verilerinize ait saklama süreleri yer almaktadır.

Kişisel Verileriniz         Saklama Süreleri
Kimlik Bilgileriniz                                 Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl                         
 İletişim Bilgileriniz                              Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
 Sağlık Bilgileriniz                                 Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
Fotoğraf ve Video Bilgileriniz           Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
Mali Bilgileriniz                                     Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl

 

 

 

 

 

MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI

 

KVKK kapsamında, hastalar/danışanlar en az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bizzat onay verebilecektir. Bu yaş sınırının altında olan hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

 

RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

 

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ ’ne rıza vermeniz hâlinde, KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.

 

KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

 

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’nin, “Halaskargazi Mah. Vali Konağı Cad. No:73/6  ŞİŞİ-İSTANBUL/TÜRKİYE” adresine gelerek bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “info@drmustafakaratas.com” mail adresine iletebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/geçici T.C. Kimlik Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ’nin gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında ÖZEL MUSTAFA KARATAŞ POLİKLİNİĞİ tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

MUSTAFA KARATAŞ SAĞLIK VE ÖZEL POLİKLİNİK HİZMETLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ. ,KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” sıfatıyla bildirmektedir.

 

Saygılarımızla.