• CoolSculpting, çevredeki dokulara zarar vermeden sadece yağ hücrelerini hedef alarak yok eden bir teknolojidir.
  • Uygulama yapılan bölgedeki yağ hücrelerinin bütünlükleri bozulur ve yağ hücresini kalıcı yok eden bir süreç tetiklenir. Kısa bir süre sonra da parçalanan yağ hücreleri vücudun doğal metabolik mekanizmaları ile sistemden atılır.

  • Tedavi protokolü hastanın kişisel ihtiyaçlarına, vücut şekline ve hedeflerine göre oluşturulur.
  • Hastanın vücudunda hangi bölgelerin tedavi edilmesi gerektiği ve istenen sonuçlara ulaşmak için kaç seans gerekeceği ile ilgili olarak hastaya klinik öneriler verilmesi önemlidir.

Cerrahi işlem yok, iğne yok ve CoolSculpting® tedavisinden sonra beklenen iyileşme süresi çok kısadır.

1. AŞAMA

CoolSculpting®, işlemi yağ hücrelerini hedef alarak onları yağ hücresi ölümünün (apoptoz) gerçekleştiği dereceye kadar dondurur.

2. AŞAMA

CoolSculpting® subkütan yağ dokusunu seçici olarak yok ederken deriyi ve çevredeki dokuları korur.

3. AŞAMA

Tedaviyi takiben apoptoz sürecine giren yağ hücreleri vücudun bağışıklık sistemi tarafından ölü hücreler vücuttan atılır.

4. AŞAMA

CoolSculpting®, farklı vücut bölgelerinde 3 ayda %20 %40’a varan yağ tabakası azalması sağlamıştır.

  • CoolSculpting® işleminden hemen sonra hastalar normal günlük yaşamlarına geri dönebilirler.
  • Bir seanstan yaklaşık 3 ay kadar sonra gözle görülür sonuçlar elde edilebilir, fakat arzu edilen sonuçlara bağlı olarak tedavi planında birden fazla seansa ihtiyaç duyulabilmektedir.
  • CoolSculpting® işleminden sonra hastanın kilo alması halinde, geriye kalan yağ hücreleri fazla yağı absorbe edebilir.
  • Elde edilen sonuçları değerlendirmek, fotoğraf çekmek ve eğer gerekiyorsa ek seanslar yapmayı görüşmek üzere hastayla izlem ziyaretleri planlanmalıdır.

Tanınmış Harvard Üniversitesi bilim adamlarından Dir. Dieter Mansteiri ve Dr, R.Rox Anderson tarafınca geliştirilen CoolSculpting, buzlu dondurma yiyen çocukların yanaklarında oluşan incelmeden esin alınarak doğmuştur.
CoolSculpting çözümünün arkasında bu soğuk lipoliz yöntemi yatmaktadır. Dilimize soğuk lipoliz olarak çevrilen Cryolipolysis Harvard Medical School Massachusetts General Hospital’ın lisansı altındadır.
CoolDual, CoolSculpting tedavisi sırasında iki cihazın aynı anda kullanılması ile basen, kollar, kalçalar gibi iki taraflı uygulama gerektiren tedavilerde işlem süresini yarı yarıya kısaltan yenilikçi bir yaklaşımdır.